Supravietuitorii romi ai deportarilor in Transnistria - servicii sociale, combaterea inegalitatilor, promovarea tolerantei si a intelegerii multiculturale

Dezbaterea "Bariere și soluții în accesarea dreptului de pensie pentru supraviețuitorii romi ai deportărilor din Transnistria în perioada 1942-1944"

A G E N D A
Dezbaterii
Bariere şi soluţii în accesarea dreptului de pensie pentru supravieţuitorii romi ai deportărilor din Transnistria în perioada 1942-1944
25 mai 2016, Palatul Victoria, Sala Transilvania
Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, Bucureşti
14:30 - 15:00 Primirea invitaţilor (Acces prin str. Paris - Intrarea B)
15:00 - 15.45 Sesiune introductivă:
• Nevoia de reparaţii morale şi financiare pentru supravieţuitorii romi ai deportărilor în Transnistria

Dl. Daniel VASILE, Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Romi
• Politica Guvernului României cu privire la drepturile acordate persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România în perioada 1940-1945 din motive etnice

Dl. Gabriel LUNGU, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
• Consideraţii de ordin istoric ale compensaţiilor pentru romii deportaţi în Transnistria

Dr. Michelle Kelso, Sociolog, Universitatea George Washington, SUA
• Experienţa minorităţii evreieşti în programele de compensaţii pentru victimele Holocaustului

Dl. Israel TANNER, Vicepreşedinte, Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului
• Inventar de probleme în accesarea dreptului de pensie din partea statelor român şi german de către supravieţuitorii romi ai deportărilor în Transnistria

Dr. Petre MATEI, istoric, Centrul de Resurse pentru Comunitate
15:45 - 16:30 Sesiunea I
Cazuistica înregistrată şi modul în care se raportează casele de pensii la supravieţuitorii romi ai deportărilor în Transnistria
Contribuţii ale reprezentanţilor caselor de pensii, MMFPSPV şi ale organizaţiilor active în promovarea drepturilor supravieţuitorilor romi ai deportărilor
16:30 - 17:15 Sesiunea a II-a
Discuţii pe marginea soluţiilor propuse la problemele ridicate de participanţii la dezbatere. Propunere de îmbunătăţire a cadrului juridic care reglementează acordarea dreptului de pensie.
Contribuţii din partea participanţilor, reprezentanţi ai instituţiilor centrale CNCD, INSHR-EW, CNCR, a ONG-urilor şi mediului academic, centrate pe soluţii pentru optimizarea cadrului juridic existent
17:15 - 17:30 Concluziile mesei rotunde
Lista invitaţilor la dezbaterea Justiţie socială pentru romi (25 mai 2016)
Reprezentanţi ai instituţiilor administraţiei publice centrale:
Preşedinţia României
Cancelaria Prim-Ministrului
Ministerul Fondurilor Europene - Punctul Naţional de Contact pentru Romi
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Casa Naţională de Pensii Publice din România
Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov
Casele de Pensii de Sector (sectoarele 1-6)
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Agenţia Naţională pentru Romi
Centrul Naţional de Cultură a Romilor
Reprezentanţi ai corpului diplomatic:
Ambasada Republicii Federale Germania în România
Ambasada Regatului Norvegiei în România
Ambasada Confederaţiei Elveţiene
Ambasada Israelului în România
Ambasada SUA în România
Reprezentanţi ai sectorului non-guvernamentali:
Centrul de Resurse pentru Comunitate
Reţeaua organizaţiilor neguvernamentale rome FeDeR:
Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună"
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate „Sastipen"
Asociaţia Centrul Romilor Amare Rromentza
Asociaţia Romano ButiQ
Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa"
Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Drepturile Omului
Fundaţia Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii
Asociaţia Evreilor din România - Victime ale Holocaustului
Centrul de Resurse Juridice
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC)
Universitatea Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Politice
Experţi independenţi
(Lista rămâne deschisă propunerilor ulterioare)
 

e-max.it: your social media marketing partner
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)