Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului

 

Obiectivul general:

 • Ajutorarea romilor supravieţuitori ai deportărilor în Transnistria să beneficieze de drepturile legale (servicii sociale şi combaterea inegalităţilor), precum şi promovarea toleranţei.

Obiective specifice:

 • Identificarea a 100 supravieţuitori romi pe care îi informăm asupra drepturilor legale şi îi ajutăm cu pensiile/ drepturile aferente (vezi Legea 189/2000: http://www.legex.ro/Legea-189-2000-21669.aspx), asigurând legătură între petenţi, arhive, case de pensii, primarii.
 • Ameliorarea condiţiilor de trăi şi, indirect, a percepţiei romilor pe plan local prin intrarea lor în drepturile legale.
 • Concomitent cu completarea cererilor pentru arhive, înregistrarea audio/video în baza unui ghid de interviu a mărturiilor supravieţuitorilor, acestea urmând să fie arhivate şi exploatate în scopuri educaţionale. Nu toate persoanele vor putea fi intervievate. Anumiţi supravieţuitori fie că sunt bolnavi, reticenţi sau nu-şi mai aduc aminte de deportări (dacă erau copii mici în perioada războiului) nu vor fi intervievaţi. Totuşi, vom încerca să convingem cât mai mulţi supravieţuitori să se lase intervievaţi. Estimăm numărul interviurilor la 60.
 • Diseminarea de bune practici, acordarea de expertiză către liderii informali, ONG-uri şi autorităţile locale, acestea învăţând cum să procedeze cu supravieţuitorii la care, din varii motive, nu vom fi reuşit să ajungem.
 • Publicarea periodica pe website-ul proiectului a detaliilor despre proiect, situaţia beneficiarilor, al trainingurilor, revista presei (unde este reflectată activitatea proiectului) etc şi alte feluri de a promova proiectul.

Obiective de dezvoltare organizaţională:
 • Dezvoltarea ONG-ului şi a echipei. Acumularea de experienţă a membrilor echipei în domeniul managementului de proiect şi a auditului organizaţional, a lucrului cu grupe defavorizate în general, cu grupe de romi în special, documentare pentru viitoare proiecte ale ONG-ului, etc.
 • Creşterea transparenţei şi a vizibilităţii organizaţiei, prin intermediul activităţilor de promovare a proiectului.
 • Crearea unei reţele de ONG-uri în vederea ajutării pe mai departe a populaţiei defavorizate în general, a celei rome în special. În acest scop am creat parteneriatul cu Asociaţia Porojan.
 • Realizarea de contacte cu instituţii publice pentru creşterea sustenabilităţii proiectului.
 • Îmbunătăţirea dotărilor tehnice ale ONG-ului pentru asigurarea continuării proiectului după cele 8 luni, precum şi pentru viitoare proiecte similare.
e-max.it: your social media marketing partner
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (8 Votes)