Conținutul dosarului pentru pensia germană

Conținutul dosarului pentru pensia germană

 

Dosarul complet pe care supravieţuitorii îl pot trimite în Germania trebuie să conţină următoarele acte:

1) Plic

2) Formular tip prin care supravieţuitorul (sau văduvul/văduvă) solicită pensie de vârstă pentru munca de ghetto. Acesta este un formular în care solicitantul oferă informaţii foarte generale despre persecuţie, perioada deportării, regimul muncii în Transnistria şi ulterior etc. Aici intră: nume, prenume, poreclă, dată şi locul naşterii, adresa, dacă a fost deja recunoscut că victima a persecuţiilor şi dacă a beneficiat deja de alte depagubiri, în ce ghetto-uri s-a aflat în Transnistria, de când până când, dacă a muncit acolo, ce fel de muncă, dacă după revenirea în ţară a muncit şi şi-a plătit asigurările sociale etc. Există două feluri de formulare:
-pentru supravieţuitor (disponibil în română, germană şi engleză) şi
-pentru văduv/văduvă (cu condiţia să fi fost căsătoriţi legal, de asemenea în română, germană şi engleză)

3) O declaraţie notarială pe proprie răspundere, în limba romana, în care supravieţuitorul descrie cât mai detaliat condiţiile din Transnistria, perioada petrecută acolo, felul de muncă voluntară şi plătită în Transnistria, cum a muncit, unde, de când până când, în ce ghetto-uri s-a aflat etc. Practic, declaraţia notarială descrie în detaliu ceea ce formularul nu a surprins decât foarte succint. Aveţi grijă ca informaţiile din declaraţia notarială să nu le contrazică pe cele din Antrag.

4) Lebensbescheinigung (certificat de viață/cetățenie). Formularul care atestă ca supravieţuitorul este încă în viaţa la momentul depunerii dosarului de pensie. Acest formular poate fi descărcat de aici.

5) Copii xerox ale unor acte de stare civilă precum: buletin/carte de identitate, certificate de naştere, căsătorie, respectiv de deces (dacă se doreşte pensie de urmaş pentru văduv/a unui fost deportat).

6) Zahlungserklaerung (declarație de plată). În eventualitatea în care supravieţuitorul primeşte aceasta pensie, ea îi va putea fi virata prin bancă. De aceea, solicitanţii îşi vor deschide un cont bancar. Funcţionarii germani solicita ca datele bancare (IBAN, codul SWIFT, adresa băncii etc) să se regăsească într-un format cât mai inteligibil şi uniform sub forma unui formular (Zahlungsarklaerung, declarație de plată) care poate fi descărcat de aici. Dacă nu vă descurcaţi, rugaţi funcţionarii de la Bancă să vă completeze formularul, să introducă ei IBAN etc.

7) Dovezi ale deportării. Dacă nu mai dispuneţi de aceste acte, solicitaţi-le autorităţilor competente. Asemenea dovezi pot fi următoarele:

7.1. documente de la arhivele naţionale centrale sau locale (din judeţele de pe raza cărora au fost deportaţi). Datele de contact ale arhivelor centrale şi judeţene le găsiţi aici Dacă nu dispuneţi de un asemenea document, solicitaţi arhivelor respective să vă elibereze un extras care să ateste că aţi fost deportat. Un asemenea model de cerere către arhive găsiţi aici. În baza acestor cereri, Arhivele caută informaţii despre foştii deportaţi şi, dacă i-au identificat, pot elibera un extras legalizat potrivit căruia petentul a fost deportat. Acest atestat (obţinut contra sumei de 45 de lei, pe care o putem achita noi, din fondurile proiectului) va fi inclus în dosarul de pensie care va fi înaintat Casei de Pensii cărora petenţii le sunt arondaţi.

7.2. Hotărârea Casei de Pensii prin care i se recunoaşte supravieţuitorului calitatea de beneficiar al Legii 189/2000. Dacă nu mai aveţi această Hotărâre, adresaţi-vă Casei de Pensii de care depindeţi şi solicitaţi eliberarea unui duplicat al Hotărârii. Eliberarea acestui document este gratuită. Un model pentru o astfel de cerere găsiţi aici.

7.3. Documente care atestă ca respectivul supravieţuitor a mai beneficiat în trecut de alte despăgubiri, deci i-a fost recunoscută calitatea de fost deportat

a) înştiinţare de la Agenţia “Împreună" ca respectivul supravieţuitor a fost găsit în arhivele din Germania şi va primi ca ajutor umanitar suma de 1000 de mărci (511 euro).Dacă nu mai aveţi o asemenea înştiinţare (primită, de cele mai multe ori, în 2001), vă puteţi adresa Agenţiei “Împreună" cu solicitarea de a vă trimite o copie după această dovadă. Cererea dvs trebuia să conţină pe lângă nume şi CNP-ul dvs. Datele de contact ale agenţiei “Împreună" sunt: Tel./Fax:+40-021.210.05.39/211.34.29
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

b) copii după cecurile de la OIM (Organizaţia Internaţională pentruMigratie)/Geneva prin care au primit euro (1200 euro, 5000 euro etc)

8) Dovezi ale vechimii în munca: de preferat este Decizia Casei de Pensii în care să fie trecută vechimea în muncă. Dacă nu dispuneţi de aşa ceva, solicitaţi Casei de Pensii să vă elibereze o copie după Decizia de pensie.

Dacă întâmpinaţi dificultăţi, anexaţi, totuşi, copii după carnetele de asigurat, autorizaţii de muncă, livretul militar etc şi oferiţi în declaraţia notarială detalii despre munca prestată de-a lungul vieţii, unde, intervalul în care aţi muncit şi v-aţi plătit asigurările sociale etc.

 

e-max.it: your social media marketing partner
4.8409090909091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.84 (22 Votes)

 

Conținutul dosarului și formulare:

-pentru supraviețuitor, formularul ZRBG 100 (fie în română, fie în germană fie în engleză);
-pentru văduv/a, cu condiția de a fi fost căsătoriți legal, formularul ZRBG 500 (fie în română, engleză, fie în germană);
-Lebensbescheinigung (certificat de viața/cetățenie, atestă ca supravieţuitorul este încă în viaţa la momentul depunerii dosarului de pensie);
-Zahlungserklärung (în care sunt introduse datele pentru contul bancar, declarație de plată);
-declaraţie notarială pe proprie răspundere în care este descrisă deportarea (circa 1 pagina). Declarația va fi în romană;
-acte de stare civilă (copii xerox după buletin, certificat de naștere, de căsătorie sau de deces);
-documente care dovedesc deportarea;
-documente care dovedesc vechimea în munca de măcar 3-4 ani în România (decizia Casei de Pensii, cupon de pensie, Carte de muncă, Carnet de asigurări sociale, livret militar, autorizații de muncă etc).