Paşii de urmat:

Paşii de urmat:

 

Dacă nu beneficiază de legea 189/2000, supravieţuitorii romi trebuie ajutaţi să îşi obţină drepturile. Autoritatea care acordă pensia de deportat este Casa de Pensii pe raza căreia supravieţuitorul domiciliază. (http:/www.cnpas.org)

Dosarul pe care supravieţuitorii îl depun la Casa de Pensii trebuie să conţină următoarele acte:

  • dosar plic;
  • solicitare scrisă în care să menţioneze pe scurt persecuţia şi perioada deportării (modelul poate fi descărcat de aici). În cazul în care este solicitată pensia de urmaş de către văduvul/văduva unui fost deportat, modelul de formular poate fi descărcat de aici.
  • copii cerox ale unor acte precum: buletin/carte de identitate/certificate de naştere sau de căsătorie, respectiv de deces (dacă se doreşte pensie de urmaş pentru văduv/a unui fost deporta. În momentul depunerii dosarului este necesar să aveţi la dvs şi actele în original, doar copiile rămânând la dosar.
  • documente care demonstrează că petentul a fost deportat, acestea putând fi:
   • documente de la arhivele naţionale centrale sau locale (din judeţele de pe raza cărora au fost deportaţi). Datele de contact ale arhivelor centrale şi judeţene le găsiţi aici. Dacă nu dispuneţi de un asemenea document, solicitaţi arhivelor respective să vă elibereze un extras care să ateste că aţi fost deportat. Un asemenea model de cerere către arhive găsiţi aici. În baza acestor cereri, Arhivele caută informaţii despre foştii deportaţi şi, dacă i-au identificat, pot elibera un extras legalizat potrivit căruia petentul a fost deportat. Acest atestat (obţinut contra sumei de 45 de lei, pe care o putem achita noi, din fondurile proiectului) va fi inclus în dosarul de pensie care va fi înaintat Casei de Pensii cărora petenţii le sunt arondaţi;
   • documente emise de Crucea Roşie;
   • în absenţa documentelor mai sus menţionate, sunt acceptate şi declaraţii notariale ale unor martori care confirmă că petentul a fost deportat şi perioada deportării (necesară pentru calcularea pensiei). Este de preferat ca aceşti martori să fie deja beneficiari ai Legii 189/2000. Găsiţi un model de declaraţie notarială aici;
   • Anumite Case de Pensii accepta şi copii după documentele care atestă ca petentul, fost deportat în Transnistria, a beneficiat deja de alte despăgubiri:
    • înştiinţare de la Agenţia “Împreună" ca respectivul supravieţuitor a fost găsit în arhivele din Germania şi va primi ca ajutor umanitar suma de 1000 de mărci (511 euro). Dacă nu mai aveţi o asemenea înştiinţare (primită, de cele mai multe ori, în 2001), vă puteţi adresa Agenţiei “Împreună" cu solicitarea de a vă trimite o copie după această dovadă. Cererea dvs trebuia să conţină pe lângă nume şi CNP-ul dvs. Datele de contact ale agenţiei “Împreună" sunt: Tel./Fax:+40-021.210.05.39/211.34.29, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.;
    • copii după cecurile de la OIM (Organizaţia Internaţională pentru Migrație)/Geneva prin care au primit euro (1200 euro, 5000 euro etc).

La predarea dosarului de pensie, funcţionarii Casei de Pensii vă oferă un număr de ordine cu data predării şi numărul de telefon al instituţiei. Păstraţi-l şi interesaţi-vă de soarta dosarului dvs.

În momentul aprobării dosarului, veţi primi Hotărârea şi Decizia Casei de Pensii. Este foarte important să le păstraţi. Cu ele puteţi demonstra şi altor autorităţi că sunteţi beneficiari ai Legii 189/2000 şi veţi putea obţine celelalte drepturi prevăzute de această lege, precum:

 • transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun, deţinute de stat;
 • un bilet pe an într-o staţiune balneoclimaterică (modelul de formular îl găsiţi aici);
 • loc de veci gratuit, la cerere (modelul de formular îl găsiţi aici);
 • alte facilităţi;
 • dacă veţi dori să daţi declaraţie ca martor pentru un alt supravieţuitor, declaraţia dvs nu va fi luată în considerare dacă nu demonstraţi că sunteţi la rândul dvs deportat (şi o dovadă în acest sens poate fi şi Hotărârea Casei de Pensii);
 • hotărârea Casei de Pensii că sunteţi beneficiar al Legii 189/2000 este acceptată şi de către autorităţile germane ca dovadă a deportării în momentul în care veţi dori să solicitaţi şi o pensie germană.

În cazul în care, totuşi, aţi pierdut Hotărârea şi Decizia Casei de Pensii şi întâmpinaţi dificultăţi în obţinerea celorlalte drepturi, adresaţi-vă Casei de Pensii pe raza căreia domiciliaţi şi solicitaţi-le eliberarea unor copii după actele pierdute. Un model pentru o astfel de cerere găsiţi aici. Completat, el poate fi trimis prin poştă sau email Caselor de Pensii. Pentru rapidă identificarea a dvs, este necesar ca în cererea adresată Casei de Pensii să menţionaţi CNP şi numărul dosarului de pensie (le găsiţi pe cuponul de pensie).

În eventualitatea refuzării dosarului dvs de către Casa de Pensii, vă rugăm să solicitaţi un răspuns scris din partea Casei de Pensii şi să ne contactaţi cât se poate de repede.

De asemenea, în cazul în care şi alte autorităţi refuza sau întârzie nepermis să vă acorde drepturile prevăzute de Legea 189/2000, vă rugăm să ne contactaţi imediat.

e-max.it: your social media marketing partner
4.7941176470588 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (17 Votes)
 

Model cerere supraviețuitor (aici)
Model văduv/văduvă (aici)
Model solicitare arhive (aici)
Model declarație martor (aici)
Model cerere stațiune (aici)
Model cerere loc de veci (aici)
Model cerere către Casa de Pensii (aici)